Taneční kurzy Sedlčany

Kurzy tance a společenského chování

Sedlčany

Přejít na obsah
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA 1. PRODLOUŽENOU
Vstupenky je možné zakoupit v Informačním centru Sedlčany nebo prostřednictvím internetu:
PÁTEK 2. ŘÍJNA 2020SOBOTA 3. ŘÍJNA 2020

Vstupné: 100 Kč

• o •

1. PROLOUŽENÁ 2./3. ŘÍJNA 2020
Prodloužené lekce začínají v 19.30 hod.
Chlapci si přinesou pro svoji partnerku květinu, kterou předají při první volence. Děvčata si připraví pro své partnery kapesníček, který vloží do náprsní kapsy jejich sak při druhé volence.
 Nezapomeňte si s sebou vzít průkazku účastníka kurzu a doplňkovou kartičku, která vás opravňuje k bezplatnému vstupu na prodlouženou.
  Prosíme, dostavte se s časovým předstihem, abychom mohli v 19.30 hodin opravdu začít.
  Nezapomeňte s sebou vzít i dobrou náladu :o) Těšíme se na vás a vaše hosty.

• o •

   OZNÁMENÍ     
týkající se mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Vyjádření MZČR v otázce tanečních kurzů: „...Ztotožňujeme se pak se závěrem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, že taneční kurz lze posoudit v otázce tančících osob za činnost postavenou na roveň činnosti sportovní a tedy zakrytá ústa se u tančících osob nevyžadují.
 U hostů, doprovodu, se ochranné prostředky dýchacích cest vyžadují.”
  Při vstupu do budovy KD, o přestávce a po skončení tanečního kurzu platí povinnost míti ochranné prostředky dýchacích cest. V průběhu lekce, můžou tanečníci ochranné prostředky odložit.

• o •

PRO TANEČNÍ KURZY 2020 HLEDÁME ASISTENTY!
Tanečním asistentem se může stát každý, kdo již absolvoval základní taneční kurz. Asistent má na kurzy, prodlouženou i Věneček VSTUP ZDARMA.
Zájemci se mohou hlásit ve vrátnici KDJS Sedlčany u pí Strážnické.

Z.
Vážení přátelé,
srdečně Vás vítáme na stránkách Kurzů tance a společenského chování v KD Josefa Suka v Sedlčanech, které jsou zajisté jednou ze společenských událostí v našem městě.
  Taneční kurzy vede lektorka paní Květa Horváthová, členka Svazu učitelů tance. V průběhu čtyř měsíců se učíme polku, valčík, waltz, foxtrot, slowfox, tango, blues, jive, slowrock, čaču, mazurku, country a některé módní tance.
  Dále se věnujeme základním společenským pravidlům, které s tancem, nebo společenskou zábavou bezprostředně souvisejí. V malé míře i společenskému chování obecně.
  Základní kurz tance a společenského chování obsahuje 11 lekcí a 3 prodloužené. Celý kurz bude zakončen Závěrečným věnečkem s vánoční nadílkou.
  Všech lekcí se mohou zúčastnit rodiče žáků. Zvláště vítáni budou na prodloužených a všech doprovodných akcích, kterých se mohou zúčastnit i další pozvaní hosté.
  Vstup je povolen pouze ve společenském oblečení !!!
  Kursy tance a společenského chování jsou záležitostí nejen tanečně–technickou, ale i společenskou. Oblečení dívek i mladých mužů musí vyhovovat potřebám výuky tance a musí odpovídat společenským normám a zvyklostem. To ovšem neznamená, že si musíme pořizovat právě ty nejdražší věci.
  Pro dívky postačí na běžnou vyučovací hodinu nenáročné oblečení. Pořizujeme je tak, aby bylo vhodné i pro jiné účely. Doporučujeme šaty nejlépe se širokou sukní, která nebude bránit pohybu, popřípadě sukni a slavnostnější halenku. Na prodlouženou lekci volíme slavnostnější šaty.
  Závěrečný věneček je slavnostním ukončením základních tanečních kursů a uvedením do nové taneční sezóny. Šaty by tomu měly odpovídat. Většinou mají světlou barvu. Jejich délka a střih je dán estetickým cítěním dívky.
Nejdůležitějším doplňkem dívčí taneční výbavy jsou střevíčky a kabelka. Vždy volíme dobře vyzkoušené střevíčky s měkkou podrážkou na polovysokém podpatku. Kabelka by neměla vypadat příliš nákladně a „dámsky”. Dívkám sluší jednoduché věci. Jednoduchost by měla platit i v jejich líčení.
  Na rozdíl od dívek to mají chlapci s garderobou jednodušší. Mladí muži nosí do tanečních tmavý společenský oblek, jednobarevný nebo s jemným vzorkem, a bílou košili s motýlkem. Boty musí být pohodlné a musí mít pružnou podrážku. Barva bot a ponožek ladí s barvou šatů. Oblečení chlapců je doplněno bílými rukavicemi.
  Do tanečních kursů přicházíme vhodně upraveni. Ve zvýšené míře dbáme o osobní hygienu a o údržbu oblečení. To jsou skutečnosti, které velice mnoho vypovídají o naší osobě.
Návrat na obsah